مراكز متعدد، صداهاي متعدد / دكتر محمد تقي قزلسفي

[انساني پيراموني] كسي است كه در حومة غرب در حاشيه تاريخ زندگي مي‌كند.

اوكتاويوپاز

سه دهة پيش، ميگل آنخل آستورياس، نويسندة گواتمالايي، برندة جايزة نوبل و نماينده‌اي برجسته از «پيرامون» به دوستان فرانسوي خود از يك جامعه «مركز ـ محور» مي‌گويد: «اكنون شما بنشينيد و اين ماييم كه مي‌خواهيم براي شما از بسا چيزها و صداها حكايت كنيم!» عبارات شيواي آستورياس در آن زمان چندان كه بايد شنيده نشد و درگيري جهان در انبوه نگراني‌هاي ايدئولوژيك، همچنان او را به همراه پاره‌اي از متفكران برجسته آسيايي ـ آفريقايي در حاشية تاريخ نگه داشت. به نظر مي‌رسد تحولات سياسي و اجتماعي آخرين دهه قرن گذشته و چشم‌اندازهاي جهاني هزارة جديد، فرصت ديگري براي بروز و پديدار شدگي صداهاي در حاشيه مانده را ممكن كرده است. در شرايطي كه مركز ـ محوري و كلام ـ محوري يك تمدن واحد به پرسش فلسفي فراخوانده شده است، اينك شاهد بروز ظهور صداهاي متعدد هستيم. و براستي همين مسئله با اهميت عصر ماست كه تمام مركز و پيرامون را ـ البته در اينجا به تعبيري كه پاره‌اي متفكران در دهه 70 قرن گذشته به كار مي‌بردند ـ با خود همراه و هماواز كرده است. (متن كامل)

 

تأملي بر رابطة مركز و پيرامون در انديشه‌هاي ديتر ميسگلد / دكتر حسين مصباحيان / تورنتو- كانادا

 ديتر ميسگلد استاد فلسفة سياسي دانشگاه تورنتو كاناداست . فلسفه را در دانشگاه هايدلبرگ خوانده و رسالة دكتراي خود را زير نظر گادامر فيلسوف معروف هرمنوتيك گذرانده است. پروفسور ميسگلد به زبان‌هاي آلماني ، انگليسي و اسپانيايي مسلط است. زبان فرانسه را به خوبي مي‌داند و تخصصي ويژة در متون يوناني و لاتين دارد.

علايق محوري اين متفكر پيرامون هرمنوتيك ، مدرنيته ، الهيات رهايي بخش و مقولاتي چون دموكراسي و حقوق بشر است. وي به دعوت مركز بين‌المللي گفت‌وگوي تمدن‌ها در كنفرانس “ مركز و پيرامون ” ( 8 تا 10 ارديبهشت ، اصفهان ) در ايران حضور دارد. در مقاله‌اي كه مي‌خوانيد نويسنده نگاهي به حوزة علايق ميسگلد دربارة رابطة تاريخي مركز و پيرامون و چشم‌اندازي از آينده بشر در اين زمينه دارد.  (متن كامل)

 

روابط ميان اديان در سايه بحرانهاي پيراموني / پروفسور سيد حسين نصر / استاد مطالعات اسلامي دانشگاه جورج واشنگتن امريكا 

پروفسور سيد حسين نصراستاد مطالعات اسلامي دانشگاه جورج واشنگتن امريكا در سخنراني خود در كالج منچستر دانشگاه اكسفورد به روابط ميان اديان و بحرانهاي پيراموني مي پردازد.(متن كامل)